Khuyến mãi

Chương trình: Hà Nội - Đại Lộ, Đền Dầm - Đền Chử Đồng Tử - Chợ Bát Tràng - Hà Nội 300.000₫

Chương trình: Hà Nội - Đại Lộ, Đền Dầm - Đền Chử Đồng Tử - Chợ Bát Tràng - Hà Nội

Từ xa xưa, sông Hồng đã đem lại cho Hà Nội sức sống của một trung tâm đất nước. Hàng hoá...
Hà Nội - Chùa Phật Tích - Đình, Chùa Mai Lâm - Hà Nội 490.000₫

Hà Nội - Chùa Phật Tích - Đình, Chùa Mai Lâm - Hà Nội

Chùa có tên là Vạn Phúc thuộc thôn Phật Tích, xã Phật Tích huyện...
Hà Nội - Chùa Bút Tháp - Chùa Dâu -  Đình, Chùa Hoa Lâm - Hà Nội 490.000₫

Hà Nội - Chùa Bút Tháp - Chùa Dâu - Đình, Chùa Hoa Lâm - Hà Nội

Chùa Dâu, còn có tên là Diên Ứng, Pháp Vân, hay Cổ Châu,...
    +84243 8261 479