Ảnh CT2: Đền Gióng - Chùa Kiếm Sơ - Đền Đô

       Đền Phù Đổng (Đền thờ Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương) tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

 Chùa Kiến Sơ tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

 Đền Đô (Đền Lý Bát Đế) thuộc Khu Phố Thượng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Bài viết liên quan

0243 8261 479